זמני התפילות בבתי הכנסת שעל ציון רבינו הקדוש באומן הינם קבועים:

תפילת שחרית כותיקין (נץ החמה) מתחילה כ-25 דקות לפני הנץ החמה

תפילת שחרית – מנין שני – מתחילה בערך בסוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם

מנחה גדולה מתחילה כחצי שעה לאחר חצות היום

מנחה קטנה – כ-20 דקות לפני שקיעת החמה

תפילת ערבית כ-50 דקות אחרי השקיעה.

מלבד מניינים אלה, מתארגנים במהלך היום כולו מניינים נוספים, בבית הכנסת שעל הציון וברחבת הציון.

זמני היום בבית הכנסת שעל הציון ליום הנוכחי:

דילוג לתוכן