זמני היום באומן

מזג האויר באומן

מזג האוויר באומן

איחוד ברסלב באומן מנגישים לציבור לוח שנה על פי אופק העיר אומן שבאוקראינה, כולל הזמנים ההלכתיים וזמני היום באומן: עלות השחר, זמן עטיפת טלית וזמן הנחת תפילין, זריחה – נץ החמה, הנץ החמה הנראה, סוף זמן קריאת שמע מג״א – מגן אברהם, סוזק"ש גר״א. סוף זמן תפילה מג״א, סוז"ת גר״א, בעל התניא. חצות היום, מנחה גדולה, פלג המנחה. מנחה קטנה, שקיעה – שקיעת החמה, צאת הכוכבים, ר"ת – רבנו תם, חצות הלילה, זמן הדלקת נרות שבת – כניסת שבת וחג, צאת השבת באומן, כניסת החג, צאת החג.

דילוג לתוכן