ט"ו בשבט יום הישועות

יום ט"ו בשבט הוא יום בו אפשר לפעול ישועות גדולות!

שלחו לנו את שמותיכם ונתפלל עליכם אצל רבי נחמן באומן!

ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, הינו יום קדוש ונורא אשר גדולי המקובלים וצדיקי הדורות האריכו בסגולותיו הרבות וכתבו שביום זה ניתן לפעול ישועות בכל העניינים; להמתקת הדינים, לזכות לזרע של קיימא ולמציאת זיווג הגון וראוי לחיים יפים ומאושרים.
ביום המיוחד הזה, ט"ו בשבט, אנו נערוך תיקון ופדיון מיוחד על קברו של רבינו הקדוש באומן לכל המצפים לישועה, ולכל המצפים ומחכים בכליון עיניים לאושר העצום – לחבוק בן או בת… ועבור כל מי שרוצים להקים בית בישראל!

בט"ו בשבט תנצלו מהצרות!

כתוב בספרים הקדושים שביום ט"ו בשבט אפשר להמתיק את כל הדינים ולהפוך את הכל לטובה. שליח מיוחד יתפלל עליכם בקבר רבינו הקדוש רבי נחמן באומן זכותו תגן עלינו.

כתוב בספרים הקדושים שיום ט"ו בשבט הוא יום בו אפשר לפעול ישועות גדולות ולזכות לילדים ולכל הישועות! שליח מיוחד יתפלל עליכם אצל רבינו הקדוש רבי נחמן באומן זכותו תגן עלינו.

ט"ו בשבט יום הישועה שלך: הצדיק רבי חיים פלאג'י כותב שראוי להפריש ביום ט"ו בשבט צ"א (91) פרוטות כפי הגימטריא של "אילן".

ט"ו בשבט יום הישועות
דילוג לתוכן